خانه > کارخانه ما

کارخانه ما

بیش از 1000 متر مربع محل تولید و تجارت و بیش از 30 کارمند دارد.

با تجهیزات تولید خودکار ، یک سیستم تولید و مدیریت کامل از طراحی محصول ، توسعه فناوری ، تولید انبوه تا خدمات به مشتری را تشکیل داده است.